Пресата за стиропор EPS­-200 сплъстяване на отпадъците от стиропор в
пропорция 50:1. Пресоване на стиропора с помощта на предлаганитекомпактори EPS намалява разходите и мястото, заемано от стиропорните
отпадъци. Пресите EPS са много лесни за обслужване и безопасни, могат
да бъдат обслужвани от един човек. Допълнително чрез пресоване на
използвания стиропор и повторното му използваме се грижим за околната
среда.

технически параметри

Общо потребление на енергия: 6,2 кВт

– размери / големина  [m]: 2.00 / 0.6 / 1.7 (дължина / ширина / височина)

– тежест: 690кг

– коефициент на компресия: 40:1

– Плътност на пресования стиропор : 200 – 400 кг / м3

– размер на балата [m]: 0,2 x 0,2 (височина х ширина)